Wybierz zamówienie dla zakupu lekcji

Ina W.

Sprawdzony korepetytor

 • Studia
 • Doświadczenie

Akademia Ignatianum w Krakowie, magister, 2021 - 2026

Potwierdzone studia

Grafik zajęć korepetytora

Weź pod uwagę czas w harmonogramie korepetytora, który może być dostępny dla bezpłatnej lekcji próbnejWolne terminy mogą się zmieniać w czasie rzeczywistym. Dlatego zalecamy ustalenie dokładnych terminów z korepetytorem

O mnie

W mojej praktyce dydaktycznej kładę nacisk na praktyczne aspekty nauczania, wychodząc z założenia, że najlepsze uczenie się odbywa się poprzez bezpośrednie doświadczanie. W moich zajęciach staram się wykraczać poza tradycyjne metody oparte na podręcznikach, wprowadzając innowacyjne podejścia, takie jak analiza i tłumaczenie fragmentów książek. Uważam, że taka forma pracy pozwala uczniom na głębsze zrozumienie materiału i rozwija ich umiejętności analityczne oraz krytyczne myślenie.

Dodatkowo, aby śledzić postępy moich uczniów, co miesiąc organizuję sprawdzian podsumowujący. Jest to dla mnie kluczowy element, który pozwala nie tylko na ocenę postępów, ale także na dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Sprawdziany te służą jako narzędzie motywujące zarówno dla mnie, jak i dla uczniów, pokazując im, jak daleko zaszli w swojej edukacji.

Równolegle do wprowadzania innowacyjnych metod, dbam o to, aby na bieżąco realizować materiał obowiązujący w szkole. Jest to ważne, aby zapewnić uczniom solidne podstawy i przygotowanie do standardowych wymagań edukacyjnych. Moje podejście do nauczania jest zatem zrównoważone, łącząc elementy praktyczne, innowacyjne oraz tradycyjne, co w mojej opinii jest najlepszym sposobem na wszechstronne i efektywne kształcenie.

Język nauczania:

Angieslki, Polski

Wybierz pakiet lekcji

Poziom rozszerzony

Do poziomu rozszerzonego zaliczają się:
- Przygotowanie do poziomu rozszerzonej
- Przygotowanie do IELTS
- Przygotowanie do TOEFL
- Przygotowanie do TestDaF
- Nauka języka na poziomie C1-C2
- Przygotowanie do CAE
 • 8 godzin/pakiet

  712

  89

  za 60 min

 • 12 godzin/pakiet

  996

  83

  za 60 min

 • 24 godziny/pakiet

  1,896

  79

  za 60 min

 • 48 godzin/pakiet

  3,600

  75

  za 60 min

 • 96 godzin/pakiet

  6,528

  68

  za 60 min