Wybierz zamówienie dla zakupu lekcji

Ina W.

Sprawdzony korepetytor

 • Studia
 • Doświadczenie

Akademia Ignatianum w Krakowie, magister, 2021 - 2026

Potwierdzone studia

Grafik zajęć korepetytora

Weź pod uwagę czas w harmonogramie korepetytora, który może być dostępny dla bezpłatnej lekcji próbnejWolne terminy mogą się zmieniać w czasie rzeczywistym. Dlatego zalecamy ustalenie dokładnych terminów z korepetytorem

O mnie

W mojej praktyce dydaktycznej kładę nacisk na praktyczne aspekty nauczania, wychodząc z założenia, że najlepsze uczenie się odbywa się poprzez bezpośrednie doświadczanie. W moich zajęciach staram się wykraczać poza tradycyjne metody oparte na podręcznikach, wprowadzając innowacyjne podejścia, takie jak analiza i tłumaczenie fragmentów książek. Uważam, że taka forma pracy pozwala uczniom na głębsze zrozumienie materiału i rozwija ich umiejętności analityczne oraz krytyczne myślenie.

Dodatkowo, aby śledzić postępy moich uczniów, co miesiąc organizuję sprawdzian podsumowujący. Jest to dla mnie kluczowy element, który pozwala nie tylko na ocenę postępów, ale także na dostosowanie metod nauczania do indywidualnych potrzeb każdego ucznia. Sprawdziany te służą jako narzędzie motywujące zarówno dla mnie, jak i dla uczniów, pokazując im, jak daleko zaszli w swojej edukacji.

Równolegle do wprowadzania innowacyjnych metod, dbam o to, aby na bieżąco realizować materiał obowiązujący w szkole. Jest to ważne, aby zapewnić uczniom solidne podstawy i przygotowanie do standardowych wymagań edukacyjnych. Moje podejście do nauczania jest zatem zrównoważone, łącząc elementy praktyczne, innowacyjne oraz tradycyjne, co w mojej opinii jest najlepszym sposobem na wszechstronne i efektywne kształcenie.

Język nauczania:

Angieslki, Polski

Wybierz pakiet lekcji

Czas trwania lekcji:

60 min

90 min

 • 8 lekcji/pakietTermin ważności 60 dni

  712 Termin ważności 60 dni

  89

  za lekcję

 • 12 lekcji/pakietTermin ważności 90 dni

  996 Termin ważności 90 dni

  83

  za lekcję

 • 24 lekcji/pakietTermin ważności 180 dni

  1,896 Termin ważności 180 dni

  79

  za lekcję

 • 48 lekcji/pakietTermin ważności 360 dni

  3,600 Termin ważności 360 dni

  75

  za lekcję

 • 96 lekcji/pakietTermin ważności 540 dni

  6,528 Termin ważności 540 dni

  68

  za lekcję