Wybierz zamówienie dla zakupu lekcji

Haider Duvan R.

Sprawdzony korepetytor

 • Studia
 • Doświadczenie

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, licencjat, 2019 - 2022

Potwierdzone studia

Grafik zajęć korepetytora

Weź pod uwagę czas w harmonogramie korepetytora, który może być dostępny dla bezpłatnej lekcji próbnejWolne terminy mogą się zmieniać w czasie rzeczywistym. Dlatego zalecamy ustalenie dokładnych terminów z korepetytorem

O mnie

Como profesor de español, mi enfoque educativo se basa en la creación de un ambiente dinámico y participativo. Inicialmente, evaluaré las habilidades lingüísticas individuales de mis estudiantes para adaptar las lecciones según sus necesidades específicas. La interactividad será una piedra angular de mi método, incorporando juegos, debates y ejercicios prácticos para fomentar la participación activa. Integraré la riqueza cultural de los países de habla hispana en cada lección, utilizando música, películas y literatura para proporcionar un contexto auténtico al aprendizaje del idioma. La tecnología será una aliada, aprovechando recursos en línea, aplicaciones y multimedia para hacer las clases más atractivas y accesibles.

Mi enfoque personalizado se centrará en la atención individual, ofreciendo retroalimentación específica para el crecimiento de cada estudiante. Estableceré metas claras y alcanzables, brindando a mis alumnos una dirección clara en su progreso. Fomentaré la práctica continua mediante tareas desafiantes y proyectos que refuercen el aprendizaje fuera del aula.

En resumen, mi método de enseñanza busca no solo impartir conocimientos lingüísticos, sino también cultivar un amor por la lengua y las culturas hispanas, creando así una experiencia educativa enriquecedora y motivadora para mis alumnos.

Jako nauczyciel języka hiszpańskiego moje podejście edukacyjne opiera się na tworzeniu dynamicznego środowiska sprzyjającego uczestnictwu. Na początku będę oceniać indywidualne umiejętności językowe moich uczniów, aby dostosować lekcje do ich konkretnych potrzeb. Podstawą mojej metody będzie interaktywność, obejmująca gry, dyskusje i ćwiczenia praktyczne zachęcające do aktywnego uczestnictwa. Do każdej lekcji będę włączać bogactwo kulturowe krajów hiszpańskojęzycznych, wykorzystując muzykę, filmy i literaturę, aby zapewnić autentyczny kontekst do nauki języka. Sprzymierzeńcem będzie technologia, wykorzystująca zasoby, aplikacje i multimedia dostępne online, aby zajęcia były bardziej atrakcyjne i dostępne.

Moje spersonalizowane podejście będzie skupiać się na indywidualnej uwadze, oferując informacje zwrotne dostosowane do rozwoju każdego ucznia. Wyznaczam jasne i osiągalne cele, dając moim uczniom jasny kierunek ich postępów. Będę zachęcać do dalszej praktyki poprzez ambitne zadania i projekty, które wzmacniają naukę poza klasą.

Podsumowując, moja metoda nauczania ma na celu nie tylko przekazywanie wiedzy językowej, ale także kultywowanie miłości do języka i kultury latynoskiej, tworząc w ten sposób wzbogacające i motywujące doświadczenie edukacyjne dla moich uczniów.

Język nauczania:

Angieslki, Polski

Wybierz pakiet lekcji

Czas trwania lekcji:

60 min

90 min

Poziom rozszerzony

Do poziomu rozszerzonego zaliczają się:
- Przygotowanie do poziomu rozszerzonej
- Przygotowanie do IELTS
- Przygotowanie do TOEFL
- Przygotowanie do TestDaF
- Nauka języka na poziomie C1-C2
- Przygotowanie do CAE
 • 8 lekcji/pakiet

  712

  89

  za lekcję

 • 12 lekcji/pakiet

  996

  83

  za lekcję

 • 24 lekcji/pakiet

  1,896

  79

  za lekcję

 • 48 lekcji/pakiet

  3,600

  75

  za lekcję

 • 96 lekcji/pakiet

  6,528

  68

  za lekcję