Wybierz zamówienie dla zakupu lekcji

Czy warto studiować biologię?

Studia, są niezwykle istotne w życiu każdego młodego człowieka. W dużym stopniu pomagają znaleźć pracę. Wybór ich więc jest niezwykle istotny - pozwala zaplanować przyszłość. To, czy chcemy rozwijać wiedzę w zakresie biologii, zależy od naszych zainteresowań. W naszym artykule odpowiemy na najważniejsze pytania dotyczące studiowania biologii - czy warto?

Biologia czym jest?

Dziedzina ta ma swoje początki w starożytności, gdzie Arystoteles stworzył pierwszy podział roślin i zwierząt. Skupiał się przy tym, wyłącznie na obserwowaniu cechach, budowie, zachowaniach oraz rozmnażaniu. Biorąc pod uwagę wiedzę, jaką posiadał w tamtych czasach, podział ten był bardzo prosty. Przełomowy okres przypadł na wiek XVII, gdy angielski przyrodnik Robert Hooke, odkrył istnienie komórek w roślinach. Znacząco zmieniło to spojrzenie na biologię.

Odpowiadając na pytanie - co to jest biologia. Jest to nauka o życiu. Specjaliści w tej dziedzinie zajmują się badaniem zależności między organizmami a środowiskiem. Analizują funkcje życiowe, skupiają się na powstaniu organizmów, rozwoju, ewolucji, a także oddziaływaniu na siebie poszczególnych form życia.

Dzieli się na poszczególne działy:

 • zoologię - naukę o zwierzętach
 • botanikę - naukę o strukturze roślin
 • mykologię - naukę o grzybach
 • mikrobiologię - naukę o drobnoustrojach
 • fizjologię - naukę o funkcjach życiowych organizmów
 • anatomię - naukę o człowieku
 • ekologię - naukę o przyrodzie

Jakie studia wybrać związane z biologią?

Jeżeli jesteś miłośnikiem biologii, skończyłeś szkołę średnią i zdawałeś maturę z tego przedmiotu, możesz udać się na studia wyższe o profilu biologicznym. Wybór jest niezwykle szeroki. Podczas rekrutacji na te kierunki, brane są pod uwagę m.in. następujące przedmioty:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • geografia
 • matematyka
 • języki obce
 • język polski

Wszystko jest zależne od konkretnego kierunku. Studia w Polsce dzielą się na:

 • licencjackie czas trwania wynosi 3-3,5 roku
 • magisterskie czas trwania wynosi 1,5-2 lata
 • inżynierskie czas trwania wynosi 1,5-2 lata

W zależności od możliwości można wybrać studia dzienne, czyli stacjonarne, bądź zaoczne, czyli niestacjonarne. Kierunki studiów biologicznych powinny wybrać osoby, które interesują się organizmami żywymi i środowiskiem. Są to studia niezwykle wymagające. Kandydaci powinni potrafić dobrze analizować i interpretować dane, a także być bardzo spostrzegawczy.

Przykładowe kierunki to:

 • biochemia - nauka o procesach chemicznych, organizmach żywych i ich przemianach;
 • biofizyka - nauka o biologii molekularnej, fizyce eksperymentalnej, podstawowych procesach życiowych, a także czynnikach wpływających na nie;
 • bioinformatyka - nauka łącząca informatykę oraz biologię molekularną, przeznaczona jest dla osób, które interesują się mechanizmami organizmów żywych oraz technologią gromadzenia informacji;
 • bioinżynieria - nauka łącząca przyrodę oraz technologię, w zakresie zastosowania metod inżynierii na organizmach żywych;
 • farmerstwo - nauka o rolnictwie oraz tworzeniu wielkich gospodarstw rolnych w celu produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • leśnictwo - nauka o nowoczesnych zastosowaniach technologii w leśnictwie;
 • mikrobiologia - nauka o wirusach, mikroorganizmach i grzybach;
 • ochrona środowiska - nauka o działaniach szkodliwych, wpływających na funkcjonowanie naszego środowiska, a także jak im przeciwdziałać;
 • ogrodnictwo - nauka o roślinach, warzywach, zagospodarowaniu zieleni, kształtowaniu krajobrazu;
 • rolnictwo - nauka o tym jak rozwijać produkcję zwierzęcą i roślinną;
 • technologia żywności - nauka o tym wszystkim, czym odżywia się człowiek, a także o przetwarzaniu i utrwalaniu żywności;
 • weterynaria - nauka o zwierzętach i ich leczeniu;
 • zootechnika - nauka o skutecznym chowie i hodowli zwierząt, o uprawach roślin oraz produkcji pasz;
 • genetyka - nauka dotycząca cytogenetyki, genetyki molekularnej człowieka, kwasach nukleinowych człowieka, zwierząt oraz roślin.

Są to tylko przykładowe kierunki związane z biologią. Możliwości wyboru studiów powiązanych z biologią, jest naprawdę dużo.

Czy warto uczyć się biologii?

W tym miejscu chcemy zaznaczyć, że biologia daje wiele możliwości. Osoby, które myślą o kierunkach związanych z tą dziedziną nauki, muszą pamiętać, że jest ona ściśle związana z chemią - wiemy, że jest ona często dosyć problematyczna, dlatego w razie kłopotów w nauce zachęcamy do skorzystania z pomocy korepetytorów BUKI.

Po studiach związanych z biologią można znaleźć zatrudnienie w:

 • ogrodach zoologicznych;
 • służbie zdrowia;
 • laboratoriach;
 • ośrodkach badawczych;
 • ośrodkach naukowych;

i wielu innych miejscach.

Przed podjęciem ostatecznej decyzji, zachęcamy do zapoznania się z aktualną sytuacją na rynku pracy. Warto również pamiętać o tym, że studia biologiczne są bardzo wymagające (zwłaszcza medycyna, weterynaria czy biotechnologia i genetyka). Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, żeby wybrać studia związane z biologią w mniejszym stopniu np. dietetykę.

Wybór uczelni również nie należy do najłatwiejszych. Do wyboru są różne - np. uniwersytety medyczne, przyrodnicze czy politechniki.

Czy łatwo znaleźć pracę po studiach?

Po ukończeniu studiów, znalezienie pracy nie jest takie proste. W obecnych czasach priorytetem jest jednak doświadczenie. Do wykonywania pracy, nie wystarczy tylko wiedza teoretyczna zdobyta na studiach. Praktyka, staże, kursy i certyfikaty, są bardzo potrzebne, ponieważ sprawiają, że wyróżniasz się wśród innych kandydatów. Wiele uczelni daje możliwość odbycia praktyk już w trakcie trwania studiów - warto zwrócić na to uwagę już przy wyborze uczelni. Chcemy podkreślić, że ukończenie dobrej szkoły wyższej jest istotne, ale może być niewystarczające przy szukaniu pracy.

Pamiętaj, że to wszystko i tak nie gwarantuje sukcesu. Ważne są również inne czynniki, takie jak: osobowość czy zaangażowanie. Kluczowe jest to, aby wykonywać swoją pracę z zamiłowaniem i pasją. Wybierając odpowiedni kierunek, zastanów się dokładnie, czym chcesz się zajmować przez całe życie, tak aby nie stało się to dla Ciebie monotonne i przede wszystkim sprawiało Ci przyjemność. To na pewno spowoduje, że będziesz dobry w tym co robisz.

Autor: