Wybierz zamówienie dla zakupu lekcji

Kup pakiet od 8 lekcji i
zyskaj 2 lekcje GRATIS!

Czasy przyszłe w języku angielskim – wiedza w pigułce!

 1. Jakie są główne czasy przyszłe w języku angielskim i kiedy je stosować?
 2. Przykłady zastosowania czasu przyszłego w konkretnych sytuacjach

Nie zawsze wszystko dzieje się „tu i teraz”, chociaż (głównie ze względu na chęć ułatwienia sobie życia i brak wiedzy) wielu początkujących w języku angielskim lubi zastosować takie gramatyczne uproszczenie. Na dłuższą metę jednak nie da się obyć bez czasu przyszłego, trzeba zatem poznać zasady, jakie nim rządzą. A w angielskim, jak to w angielskim – na jednym czasie przyszłym się nie kończy… Oto co musisz wiedzieć!

Jakie są główne czasy przyszłe w języku angielskim i kiedy je stosować?

Uczenia się nowych konstrukcji gramatycznych w języku angielskim przede wszystkim nie należy się bać. Wręcz przeciwnie – trzeba dać im trochę czasu na utrwalenie i zapamiętać, że tzw. błędy początkującego są nieuniknione. Z takim nastawieniem można rzucić się w wir teorii!

Future Simple, czyli czas przyszły prosty

Najczęściej spotykany, można z jego pomocą wyrażać obietnice, intencje, przewidywania i spontaniczne decyzje. Warto pamiętać, że w każdym z czasów z grupy „future” można budować zarówno zdania twierdzące, przeczące, jak i zadawać pytania. 

 • Twierdzenie: Podmiot + will + czasownik w bezokoliczniku,
 • Przeczenie: Podmiot + will not + czasownik w bezokoliczniku,
 • Pytanie: Will + podmiot + czasownik w bezokoliczniku.

Jeśli zatem w rozmowie słyszysz charakterystyczne „I will” to masz pewność, że ktoś zaczyna mówić o czymś, co dotyczy przyszłości. Jednak samo „will” nie gwarantuje jeszcze tego, że będzie to zdanie w Future Simple. Są jeszcze cztery inne czasy, które trzeba poznać.

Future Continuous

Ktoś, kto przerobił już czasy teraźniejsze, z pewnością dostrzeże pewne podobieństwa w nazewnictwie. Niestety trudniej jest już wytłumaczyć, czym czas przyszły z dopiskiem „continuous” różni się od tego prostego. Jest bowiem używany względem działania, które będzie się odbywało w określonym momencie w przyszłości. Konstrukcja wygląda następująco:

 • Twierdzenie: Podmiot + will be + czasownik z -ing,
 • Przeczenie: Podmiot + will not be + czasownik z -ing,
 • Pytanie: Will + podmiot + be + czasownik z -ing.

Na początku trudne wydaje się to, jak odróżnić w trakcie konstruowania wypowiedzi, jaki czas należy do niej do niej użyć? Cóż, na początku nie jest to łatwe, później można wpaść w rutynę.

Future Perfect

O ile dwa poprzednie czasy były bardzo łatwe w konstruowaniu, tak przy trzecim dochodzi komplikacja w postaci nauki czasowników nieregularnych. Future Perfect z powodzeniem użyjemy w sytuacji, która będzie ukończona przed określonym punktem w przyszłości.

 • Twierdzenie: Podmiot + will have + czasownik nieregularny w trzeciej formie lub w czasownik z -ed (Past Participle),
 • Przeczenie: Podmiot + will not have + czasownik nieregularny w trzeciej formie lub w czasownik z -ed (Past Participle),
 • Pytanie: Will + podmiot + have + czasownik nieregularny w trzeciej formie lub w czasownik z -ed (Past Participle).

Przykłady zastosowania Future Perfect podajemy w kolejnym akapicie, a tymczasem konstrukcja ostatniego z czasów.

Future Perfect Continuous

On opisuje zdarzenie, które będzie trwało do określonego punktu w przyszłosći, ale z naciskiem na określenie długości tego momentu.

 • Twierdzenie: Podmiot + will have been + czasownik z -ing,
 • Przeczenie: Podmiot + will not have been + czasownik z -ing,
 • Pytanie: Will + podmiot + have been + czasownik z -ing.

Z ulgą można zatem stwierdzić, że trudności rozpoznane w „czystym” Future Perfect nie zostały pogłębione i 

Przykłady zastosowania czasu przyszłego w konkretnych sytuacjach

Poniżej przykłady każdego typu zdania do każdego czasu, z podziałem na twierdzenia, pytania i zaprzeczenia:

Future Simple:

 • Twierdzenie: She will visit her grandmother next weekend.
 • Przeczenie: They won't buy a new car this year.
 • Pytanie: Will you attend the conference next month?

Future Continuous:

 • Twierdzenie: At 8 PM tomorrow, we will be watching a movie.
 • Przeczenie: She won't be studying at the library at 9 AM.
 • Pytanie: Will they be working on the project this weekend?

Future Perfect:

 • Twierdzenie: By the time you get back, I will have finished reading this book.
 • Przeczenie: They won't have completed the renovation by the end of the month.
 • Pytanie: Will she have graduated from university by next year?

Future Perfect z czasownikiem nieregularnym:

 • Twierdzenie: He will have spoken to the manager before the meeting.
 • Przeczenie: She won't have written the report by Friday.
 • Pytanie: Will they have driven to the countryside by tomorrow?

Future Perfect Continuous:

 • Twierdzenie: By next year, he will have been teaching English for twenty years.
 • Przeczenie: She won't have been playing the piano for very long by the time of the concert.
 • Pytanie: How long will they have been studying Japanese by the end of the semester?


To tylko namiastka wiedzy, więcej można zdobyć ćwicząc, konwersując i trenując formy zapisu. Aby było łatwiej, można zapisać się do BUKI School – platformy dającej łatwy dostęp do lekcji indywidualnych, organizowanych przez najlepszych nauczycieli. Pamiętaj również, że najwięcej można utrwalić podczas rozmowy, bo właśnie wtedy osłuchujemy się z językiem i zapamiętujemy pewne rutyny.

Czasy przyszłe w języku angielskim

Jakie są główne czasy przyszłe w języku angielskim i kiedy je stosować?

Uczenia się nowych konstrukcji gramatycznych w języku angielskim przede wszystkim nie należy się bać. Wręcz przeciwnie – trzeba dać im trochę czasu na utrwalenie i zapamiętać, że tzw. błędy początkującego są nieuniknione.

01.07.2024

Zdania względne w języku angielskim (Relative Clauses). Kompleksowy przewodnik

Zdanie podrzędne w zdaniu złożonym podrzędnie przydawkowym – to nie żart, w taki właśnie sposób brzmi pełna, fachowa nazwa dla zdań względnych (przydawkowych) w języku polskim. Chociaż da się w tym nazewnictwie odczuć pewną trudność, to samo zastosowanie reguł związanych z zagadnieniem jest do opanowania. Tym bardziej że z relative clauses będziesz spotykać się stosunkowo często, warto znać zasady!

09.06.2024

Czasy przeszły w angielskim – jak je stosować?

Gdy o czymś opowiadamy, najczęściej nie możemy posłużyć się czasem teraźniejszym. Sięgamy do przeszłości, więc naturalne jest, że musimy użyć właściwego zwrotu. Dziś spoglądamy najprościej jak się da na konstrukcje gramatyczne dotyczące wszystkich czasów przeszłych w języku angielskim.

29.12.2023

Passive voice, czyli strona bierna w języku angielskim

Gdy w języku angielskim chcemy skupić się nie na wykonawcy czynności, a np. przedmiocie występującym w roli „odbiorcy” tej czynności, to powinniśmy zdecydować się na użycie strony biernej. Ta konstrukcja gramatyczna jest zdecydowanie mocniej wykorzystywana niż w języku polskim. Jednocześnie na wiele sytuacji możemy spojrzeć dwojako: zarówno poprzez pryzmat strony czynnej, jak i biernej. Wystarczy, że odpowiednio skonstruujemy zdanie!

20.12.2023

Phrasal verbs: czym jest i jak poprawnie używać?

It’s 8 o’clock, WAKE UP! - Gdyby nasi rodzice w czasach szkolnych budzili nas w języku angielskim, to idziemy o zakład, że ten tekst padałby przynajmniej raz w tygodniu. Czy ktoś jest w stanie doszukać się w takim zdaniu czegoś wyjątkowego? Z pozoru nie zawiera ono żadnej komplikacji, ale gdyby przyjrzeć się głębiej, to odkryjemy w nim czasownik frazowy.

10.12.2023

Najpopularniejsze idiomy angielskie

Im więcej potrafimy zrozumieć oraz im bardziej komunikatywny staje się nasz styl wypowiedzi, z tym większą chęcią „sięgamy po więcej” wiedzy językowej, która pozwoli nam się jeszcze lepiej odnajdywać w codziennych rozmowach. Idiomy są takim właśnie przykładem poszerzenia umiejętności w obrębie języka angielskiego dla osoby, która już absolutne podstawy ma za sobą.

05.12.2023

Zaproś znajomego: nowa możliwość otrzymania bonusów w BUKI School!

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, W BUKI School rozpoczyna się fascynujący nowy etap, który uczyni naukę jeszcze bardziej interesującą i korzystną! Teraz macie wyjątkową okazję otrzymywania bonusów, ucząc się razem z przyjaciółmi!

29.05.2023

Media społecznościowe a nauka języka obcego - mogą być przydatne czy tylko przeszkadzają?

Media społecznościowe są ważną częścią naszego życia. Umożliwiają nie tylko dostęp do informacji z całego świata, ale także kontaktowanie się z innymi osobami. Zapewniają również rozrywkę i są sposobem na spędzanie wolnego czasu. Nikt nie wyobraża sobie dzisiaj życia bez internetu. Jest wykorzystywany do wszystkiego, ale czy do zdobywania wiedzy również? Jak media społecznościowe wpływają na naukę?

29.05.2023

Zajęcia indywidualne czy grupowe - co lepiej wybrać?

Rok szkolny rozpoczął się już na dobre. Każdy z uczniów ma za sobą już pierwsze kartkówki czy sprawdziany, dlatego też przychodzi ten moment, gdy coraz więcej osób zastanawia się nad zajęciami dodatkowymi. Korepetycje to zawsze dobry pomysł na poszerzenie swojej wiedzy i zwiększenie umiejętności, dlatego też dzisiaj opowiemy Wam zarówno o wadach, jak i zaletach zajęć indywidualnych i grupowych.

28.09.2023

Conditionals w języku angielskim – jak opanować?

Tryby warunkowe w angielskim - takich warunków mamy aż cztery i każdy ma nieco inne przeznaczenie, dlatego tekst został podzielony właśnie na cztery części. Warto czytać po kolei i od samego początku, aby w pełni zrozumieć wszystkie sytuacje, z jakimi możemy mieć do czynienia.