Wybierz zamówienie dla zakupu lekcji

Czasowniki modalne w języku angielskim - wszystko, co musisz wiedzieć

 1. Czym są czasowniki modalne w języku angielskim?
 2. Jakie są główne funkcje czasowników modalnych?
 3. Jak poprawnie używać czasowników modalnych w języku angielskim?

Nawet, jeśli jeszcze nie wiesz, czym są czasowniki modalne, to już się pewnie z nimi zetknąłeś. Są one nie tylko niezmiernie popularne, ale też użyteczne. Właściwie ciężko wyobrazić sobie dłuższą konwersację bez konieczności użycia choćby jednego z nich. Dziś o czasownikach modalnych opowiemy nieco więcej, oczywiście jak zawsze podając interesujące przykłady i opisując zastosowanie. Zaciekawienie zbudowane? Czas na naukę!

 

Czym są czasowniki modalne w języku angielskim?

 

„Mogę prosić o menu?”, „Musisz iść do szkoły!”, „Czy powinienem użyć tej aplikacji?” – tych zdań nie wypowiemy po angielsku bez użycia czasowników modalnych. Zapamiętajmy zatem dziesięć dość prostych, angielskich słów:

 

 • will,
 • might,
 • can,
 • must,
 • should,
 • would,
 • may,
 • could,
 • shall,
 • ought to.

 

Do tego przydadzą się nam jeszcze tzw. semi-modal verbs, czyli: need to i have to.

 

I teraz najważniejsze – mają one wiele funkcji (o których wraz z przykładami opowiemy za chwilę), przez co potrafią sprawić nieco kłopotu. W praktyce wygląda to tak, że im dłużej i więcej ćwiczymy, tym lepiej się odnajdujemy w ich właściwym zastosowaniu.

 

Między innymi właśnie dlatego warto zapisać się do BUKI School, gdzie lekcje z nauczycielami są cykliczne i można je kupić w dużych, wygodnych i tanich pakietach. To wciąż zajęcia mocno indywidualne, skrojone pod ciebie i twoje potrzeby, ale nie są one prowadzone przez ludzi z przypadku, tylko prawdziwych profesjonalistów. Warto spróbować, bo pierwsza lekcja w wielu pakietach jest bezpłatna, a to idealny sposób na kilka ćwiczeń z czasownikami modalnymi. Dobrze, zatem wróćmy do „multizadaniowości” tej ciekawej części angielskiej gramatyki.

 

Jakie są główne funkcje czasowników modalnych?

 

Funkcji jest dość sporo, dlatego warto je podzielić na kategorie. Będą one prezentowały różne możliwości modal verbs, a wiele z nich może mieć – co ciekawe i istotne – wiele znaczeń. Wszystko tym razem przedstawiamy na ciekawych przykładach (warto przyswoić kilka słówek przy okazji!).

 

Prośby po angielsku, czyli can, could, will i would

 

Can you lend me a hand with these groceries? I'm struggling to carry them all. | Czy mógłbyś pomóc mi z tymi zakupami? Mam problem z ich przeniesieniem.

 

Could you weave your magic and turn this dull room into a vibrant masterpiece of design? | Czy mógłbyś odrobinę popracować nad tym pomieszczeniem i zamienić je w pełne życia arcydzieło designu?

 

Will you spare a moment to help me brainstorm ideas for the upcoming project? | Czy znajdziesz chwilę, aby pomóc mi opracować pomysły na nadchodzący projekt?

 

Would you be willing to join us for dinner, or is there a better time for you to meet? | Czy zgodziłbyś się dołączyć do nas na obiad, a może lepszy dla ciebie jest inny moment na spotkanie?

 

Zakazy – mustn’t i can’t

 

You mustn't disclose this information to anyone outside the team. It's confidential. | Nie wolno ujawniać tej informacji nikomu spoza zespołu. To poufne.

 

I'm sorry, but you can't park your car here. It's a no-parking zone. | Przepraszam, ale nie można parkować tutaj. To strefa zakazu parkowania.

 

Propozycje – shall, will, can, could, would

 

Shall we grab a coffee after the meeting? It might be a good opportunity to discuss the project further. | A może po spotkaniu wypijemy kawę? To może być dobra okazja, aby omówić projekt bardziej szczegółowo.

 

Will you join us for a weekend hike? It promises breathtaking views and a refreshing break from the routine. | Czy dołączysz do nas na weekendowy wypad w góry? Obiecuję zapierające dech widoki i odpoczynek od rutyny.

 

Can we explore different options for the event venue? I believe it can make a significant impact on the overall experience. | Czy możemy przejrzeć różne opcje lokalizacji dla wydarzenia? Wierzę, że może to w perspektywie znacząco wpłynąć na ogólną atmosferę.

 

Could you contribute your artistic talents to the project? Your creativity could bring it to a whole new level. | Czy mógłbyś wnieść swój talent artystyczny do projektu? Twoja kreatywność mogłaby go podnieść na zupełnie nowy poziom.

 

Would you consider leading the team for this initiative? Your leadership skills would greatly benefit the project. | Czy rozważyłbyś poprowadzenie zespołu dla tego przedsięwzięcia? Twoje umiejętności przywódcze mogłyby znacząco przyczynić się do sukcesu projektu.

 

Obowiązki – must oraz have to

 

You must submit your report by the end of the day. It's crucial for the upcoming meeting. | Musisz dostarczyć swój raport do końca dnia. To kluczowe przed nadchodzącym spotkaniem.

 

I have to attend the training session tomorrow morning; it's mandatory for all employees. | Muszę uczestniczyć w szkoleniu jutro rano – jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników.

 

Umiejętności – ponownie can i could

 

I can speak three languages fluently, which allows me to communicate with a diverse range of people. | Potrafię płynnie posługiwać się trzema językami, co pozwala mi komunikować się z różnorodnym gronem ludzi.

 

When I was younger, I could play the piano exceptionally well. Unfortunately, I haven't practiced in years. | Kiedy byłem młodszy, umiałem doskonale grać na pianinie. Niestety, od lat nie trenuję.

 

Rady – should, ought to i need

 

You should take breaks during work to avoid burnout. It's important for your well-being. | Powinieneś robić przerwy w pracy, aby uniknąć wypalenia. To również ważne dla Twojego samopoczucia.

 

You ought to consider saving a portion of your income for future expenses. It's a wise financial decision. | Powinieneś rozważyć odkładanie części swojego dochodu na przyszłe wydatki. To mądra decyzja finansowa.

 

You need to prioritize self-care. It's essential for maintaining a healthy work-life balance. | Musisz mieć dbanie o siebie na wyższym priorytecie. To kluczowe dla utrzymania zdrowej równowagi między pracą, a życiem prywatnym.

 

Pozwolenie z użyciem can, could oraz may i might

 

You can use my laptop if yours isn't working. I don't mind. | Możesz skorzystać z mojego laptopa, jeśli twój nie działa. Nie mam nic przeciwko.

 

Could you please water my plants while I'm away? I'd really appreciate it. | Czy mógłbyś podlewać moje rośliny, kiedy mnie nie ma? Bardzo bym to docenił.

 

May I borrow your notes for a moment? I need to check something quickly. | Czy mogę pożyczyć twoje notatki na chwilę? Muszę szybko sprawdzić pewną rzecz.

 

You might use the conference room for your presentation, but please check the schedule first. | Możesz użyć sali konferencyjnej do swojej prezentacji, ale sprawdź najpierw harmonogram.

 

Jak poprawnie używać czasowników modalnych w języku angielskim?

 

Przede wszystkim, warto pamiętać o poniższych zasadach:

 

 • Pytania z czasownikiem modalnym zawsze tworzymy poprzez inwersję, tzn. poprzez postawienie go przed podmiotem w zdaniu.
 • Jeśli znasz różnego rodzaju końcówki, które są dodane do czasowników (i nie tylko), to pamiętaj, że modalne nigdy się z nimi nie łączą; zapomnij zatem o łączeniu z „-ing”, „-s” lub „-ed”.
 • Z wyjątkiem „must”, wszystkie przeczenia z czasownikami modalnymi tworzymy poprzez dodawanie „not”.
 • Jeśli pojawia się czasownik modalny, to zaraz po nim zawsze można spotkać inny czasownik w wersji podstawowej.
 • Używamy ich tylko w czasie Present Simple, a jedynie niektóre z nich można zestawić również ze zdaniami w czasie Past Simple.

 

Jest oczywiście jeszcze kilka ciekawostek dotyczących zapisu lub wymowy, jak również łączenia się modal verbs z innymi częściami zdania. Warto je poznać na zajęciach z korepetytorem, który będzie w stanie podać ciekawe przykłady i wytłumaczyć wszystkie zmienne. Zdecydowanie warto tej części gramatyki poświęcić nieco czasu, bo każda godzina ćwiczeń zwróci nam się z nawiązką podczas konieczności prowadzenia prawdziwych konwersacji lub też napisania do kogoś wiadomości po angielsku. Czasowniki modalne są tak często spotykane, że ich po prostu… nie unikniemy!

18.06.2024

Czasy przyszłe w języku angielskim – wiedza w pigułce!

Nie zawsze wszystko dzieje się „tu i teraz”, chociaż (głównie ze względu na chęć ułatwienia sobie życia i brak wiedzy) wielu początkujących w języku angielskim lubi zastosować takie gramatyczne uproszczenie. Na dłuższą metę jednak nie da się obyć bez czasu przyszłego, trzeba zatem poznać zasady, jakie nim rządzą. A w angielskim, jak to w angielskim – na jednym czasie przyszłym się nie kończy…

09.06.2024

Czasy przeszły w angielskim – jak je stosować?

Gdy o czymś opowiadamy, najczęściej nie możemy posłużyć się czasem teraźniejszym. Sięgamy do przeszłości, więc naturalne jest, że musimy użyć właściwego zwrotu. Dziś spoglądamy najprościej jak się da na konstrukcje gramatyczne dotyczące wszystkich czasów przeszłych w języku angielskim.

29.12.2023

Passive voice, czyli strona bierna w języku angielskim

Gdy w języku angielskim chcemy skupić się nie na wykonawcy czynności, a np. przedmiocie występującym w roli „odbiorcy” tej czynności, to powinniśmy zdecydować się na użycie strony biernej. Ta konstrukcja gramatyczna jest zdecydowanie mocniej wykorzystywana niż w języku polskim. Jednocześnie na wiele sytuacji możemy spojrzeć dwojako: zarówno poprzez pryzmat strony czynnej, jak i biernej. Wystarczy, że odpowiednio skonstruujemy zdanie!

20.12.2023

Phrasal verbs: czym jest i jak poprawnie używać?

It’s 8 o’clock, WAKE UP! - Gdyby nasi rodzice w czasach szkolnych budzili nas w języku angielskim, to idziemy o zakład, że ten tekst padałby przynajmniej raz w tygodniu. Czy ktoś jest w stanie doszukać się w takim zdaniu czegoś wyjątkowego? Z pozoru nie zawiera ono żadnej komplikacji, ale gdyby przyjrzeć się głębiej, to odkryjemy w nim czasownik frazowy.

10.12.2023

Najpopularniejsze idiomy angielskie

Im więcej potrafimy zrozumieć oraz im bardziej komunikatywny staje się nasz styl wypowiedzi, z tym większą chęcią „sięgamy po więcej” wiedzy językowej, która pozwoli nam się jeszcze lepiej odnajdywać w codziennych rozmowach. Idiomy są takim właśnie przykładem poszerzenia umiejętności w obrębie języka angielskiego dla osoby, która już absolutne podstawy ma za sobą.

05.12.2023

Zaproś znajomego: nowa możliwość otrzymania bonusów w BUKI School!

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, W BUKI School rozpoczyna się fascynujący nowy etap, który uczyni naukę jeszcze bardziej interesującą i korzystną! Teraz macie wyjątkową okazję otrzymywania bonusów, ucząc się razem z przyjaciółmi!

29.05.2023

W jakim wieku jest za późno na naukę języka obcego?

Jeszcze kilkanaście lat temu nauka języków obcych w szkołach nie była tak rozpowszechniona. Do tego przedmiotu często uczniowie i nauczyciele podchodzili, jak do tego “mniej ważniejszego”. Dodatkowo, jeżeli jesteś w grupie wiekowej 40+, to najprawdopodobniej w szkołach, mało kto uczył się np. języka angielskiego, który jest tak bardzo dzisiaj potrzebny.

29.05.2023

Czy znajomość języków wpływa na poziom IQ?

Do tego, że języki obce są ważną częścią naszego życia, nie musimy chyba nikogo przekonywać. Pozwalają nam na międzynarodową komunikację, naukę, rozwój zawodowy i poznawanie nowych osób. Czy oprócz tego nauka języków obcych wpływa na coś jeszcze? Czy osoby, które znają, chociaż jeden język obcy mają wyższy poziom IQ?

13.10.2023

Stopniowanie przysłówków w języku angielskim. Co trzeba wiedzieć?

Najgorsze, co można zrobić z gramatyką języka angielskiego, to się jej bać. Owszem, niektóre zagadnienia wymagają poświęcenia im czasu, spokojnego przećwiczenia i w późniejszym terminie kilkukrotnego powtórzenia materiału. Jak zatem wygląda sprawa stopniowania przysłówków? Zobaczmy czy da się tę partię materiału opanować w szybki sposób i na co przy okazji najmocniej zwrócić uwagę. Do dzieła!