Wybierz zamówienie dla zakupu lekcji

Jak napisać list po angielsku? Przydatne zwroty i rady

Rozpoczęcie roku szkolnego za nami. Część z uczniów w tym roku będzie przygotowywać się do matury lub egzaminu ósmoklasisty. Jedną z umiejętności, którą trzeba opanować jest napisanie listu po angielsku - formalnego lub nieformalnego.

Jakie są rodzaje listów po angielsku i dlaczego trzeba się tego nauczyć?

Umiejętność pisania listów po angielsku jest szczególnie istotna w szkole - zarówno podstawowej, jak i średniej i na studiach. Jest to również podstawowa forma wypowiedzi, dzięki której tworzenie innych tekstów będzie znacznie łatwiejsze. Podstawowym podziałem listów w języku angielskim jest podział na:

  • listy formalne;
  • listy nieformalne.

Pierwsze z nich są obowiązkową formą wypowiedzi na maturze z angielskiego na poziomie podstawowym. Wykorzystuje się je do napisania listu najczęściej do bliskiej osoby lub kolegi czy koleżanki. Opowiada się w nim o wydarzeniach ze swojego życia - np. plany związane ze studiami czy pracą. W takim liście często również proponuje się spotkanie czy wspólny wyjazd. Nie stosuje się w nim trudnych form gramatycznych i skomplikowanych czasów. Do napisania takiego listu używa się raczej potocznej angielszczyzny.

List formalny jest natomiast częstą formą wypowiedzi na maturze rozszerzonej z języka angielskiego lub podczas egzaminu PET. Wypowiedź ta najczęściej dotyczy korespondencji lub listów związanych ze sprawami zawodowymi czy biznesowymi. List formalny można napisać również do urzędu czy podczas składania wniosku o reklamacje. W tej formie wypowiedzi stosuje się profesjonalne zwroty. Częściej używane są trudniejsze sformułowania, które podkreślają powagę danej sytuacji. Napisanie takiego listu jest nieco bardziej skomplikowane i wymaga znajomości kilku pomocniczych zwrotów.

Nieformalny list po angielsku - o czym trzeba pamiętać?

Podczas przygotowywania listu nieformalnego - adresowanego do przyjaciół, bądź rodziny można posługiwać się dowolnym słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi. Ważne jednak, żeby taki list był zrozumiały (nie można jednak zapominać o poprawności gramatycznej i językowej). Podczas nauki pisania listu nieformalnego pomocne będą niektóre zwroty, które są w nich często praktykowane i używane.

Podczas przygotowywania listu nieformalnego - adresowanego do przyjaciół, bądź rodziny można posługiwać się dowolnym słownictwem i konstrukcjami gramatycznymi. Ważne jednak, żeby taki list był zrozumiały (nie można jednak zapominać o poprawności gramatycznej i językowej). Podczas nauki pisania listu nieformalnego pomocne będą niektóre zwroty, które są w nich często praktykowane i używane.

Nieformalny list po angielsku - przydatne zwroty

List nieformalny - przykład

Poniżej przedstawiamy przykładowy list nieformalny:

Dear Corie,

It’s been a while since I’ve heard from you. How are you? How does your mother feel? Hope you are doing well. I am also fine here.

I am writing with some good news. After our holidays with Marek we decided to move in together!

We will look for a studio apartment in Warsaw close to the subway.

It turns out that, two-bedrooms flats are unattainable for us even with our two incomes combined. I will feel really happy if we can meet together in this month.

Can’t wait to hear from you!

Take care,

Magda

Formalny list po angielsku - o czym trzeba pamiętać?

List formalny jest używany podczas oficjalnych wypowiedzi. Nie używa się w nim skrótów i zdań potocznych czy emocji. List ten musi być konkretny i zwięzły.

Wyróżniamy cztery listy formalne:

  • list z prośbą o informacje;
  • list dotyczący zażaleń lub skarg;
  • list do redakcji;
  • list z podaniem o pracę.

W każdym liście wyróżniamy również trzy akapity:

  • wstęp - powitanie i wytłumaczenie celu danego listu;
  • rozwinięcie - dokładne wytłumaczenie sprawy, której dotyczy list, sp. skargi, ogłoszenia, czy przyjęcia do pracy;
  • zakończenie - podsumowanie całego listu i wytłumaczenie naszych oczekiwać.

Na końcu nie można zapomnieć o podpisie.

Nieformalny list po angielsku - przydatne zwroty

List formalny - przykład

Poniżej przedstawiamy przykładowy list formalny:

Dear Sir,

I am writing to you regarding job advertisement which I found yesterday in the newspaper. I would like to apply for the position of Social media manager.

My name is John Eastwood I am 23 years old. I have master degree in computer science. In my previous experience., I have worked more than 3 years as a Content Quality Manager at Bricom Ltd. During this period I was responsible for maintaining and developing our content quality standards and reviewing all content produced by Bricom.

If you require any further information, please do not hesitate to contact me. I look forward to hearing from you.

Yours faithfully,

John Eastwood

Autor:

18.06.2024

Czasy przyszłe w języku angielskim – wiedza w pigułce!

Nie zawsze wszystko dzieje się „tu i teraz”, chociaż (głównie ze względu na chęć ułatwienia sobie życia i brak wiedzy) wielu początkujących w języku angielskim lubi zastosować takie gramatyczne uproszczenie. Na dłuższą metę jednak nie da się obyć bez czasu przyszłego, trzeba zatem poznać zasady, jakie nim rządzą. A w angielskim, jak to w angielskim – na jednym czasie przyszłym się nie kończy…

09.06.2024

Czasy przeszły w angielskim – jak je stosować?

Gdy o czymś opowiadamy, najczęściej nie możemy posłużyć się czasem teraźniejszym. Sięgamy do przeszłości, więc naturalne jest, że musimy użyć właściwego zwrotu. Dziś spoglądamy najprościej jak się da na konstrukcje gramatyczne dotyczące wszystkich czasów przeszłych w języku angielskim.

29.12.2023

Passive voice, czyli strona bierna w języku angielskim

Gdy w języku angielskim chcemy skupić się nie na wykonawcy czynności, a np. przedmiocie występującym w roli „odbiorcy” tej czynności, to powinniśmy zdecydować się na użycie strony biernej. Ta konstrukcja gramatyczna jest zdecydowanie mocniej wykorzystywana niż w języku polskim. Jednocześnie na wiele sytuacji możemy spojrzeć dwojako: zarówno poprzez pryzmat strony czynnej, jak i biernej. Wystarczy, że odpowiednio skonstruujemy zdanie!

20.12.2023

Phrasal verbs: czym jest i jak poprawnie używać?

It’s 8 o’clock, WAKE UP! - Gdyby nasi rodzice w czasach szkolnych budzili nas w języku angielskim, to idziemy o zakład, że ten tekst padałby przynajmniej raz w tygodniu. Czy ktoś jest w stanie doszukać się w takim zdaniu czegoś wyjątkowego? Z pozoru nie zawiera ono żadnej komplikacji, ale gdyby przyjrzeć się głębiej, to odkryjemy w nim czasownik frazowy.

10.12.2023

Najpopularniejsze idiomy angielskie

Im więcej potrafimy zrozumieć oraz im bardziej komunikatywny staje się nasz styl wypowiedzi, z tym większą chęcią „sięgamy po więcej” wiedzy językowej, która pozwoli nam się jeszcze lepiej odnajdywać w codziennych rozmowach. Idiomy są takim właśnie przykładem poszerzenia umiejętności w obrębie języka angielskiego dla osoby, która już absolutne podstawy ma za sobą.

05.12.2023

Zaproś znajomego: nowa możliwość otrzymania bonusów w BUKI School!

Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, W BUKI School rozpoczyna się fascynujący nowy etap, który uczyni naukę jeszcze bardziej interesującą i korzystną! Teraz macie wyjątkową okazję otrzymywania bonusów, ucząc się razem z przyjaciółmi!

01.01.1970

Najpopularniejsze języki w Europie

Języki są bardzo cenne w dzisiejszym świecie. Kiedyś wiodącym dla wszystkich był angielski. Dzisiaj nadal tak jest (bo bądź co bądź) w Europie większość osób potrafi się porozumiewać w tym języku. Zauważono jednak trend, który pokazuje, że nie tylko angielski jest ważny. Coraz częściej w ofertach pracy w wymaganiach znajdziemy obowiązkową lub mile widzianą znajomość języka francuskiego, duńskiego czy hiszpańskiego. W związku z tym dzisiaj chcemy opowiedzieć nieco więcej o najpopularniejszych jęz

13.10.2023

Stopniowanie przysłówków w języku angielskim. Co trzeba wiedzieć?

Najgorsze, co można zrobić z gramatyką języka angielskiego, to się jej bać. Owszem, niektóre zagadnienia wymagają poświęcenia im czasu, spokojnego przećwiczenia i w późniejszym terminie kilkukrotnego powtórzenia materiału. Jak zatem wygląda sprawa stopniowania przysłówków? Zobaczmy czy da się tę partię materiału opanować w szybki sposób i na co przy okazji najmocniej zwrócić uwagę. Do dzieła!

17.10.2023

Present Simple i Present Continuous - porównanie czasów teraźniejszych

Od czegoś zawsze trzeba zacząć, dlatego większość podręczników do nauki języka angielskiego na pierwszy „gramatyczny ogień” wrzuca dwa stosunkowo proste czasy. Ich obecność nie jest przypadkowa, bo chcąc porozumiewać się w tym języku na co dzień, nawet w najbardziej ograniczonej formie, te dwa czasy po prostu znać wypada. Present Simple, Present Continuous - dziś nie będą miały przed nami tajemnic!